Facebook Pixel
Prat från verkligheten

Mathias Lagerman, Brandman, Linköping

Prat från verkligheten
Prat från verkligheten
Om brandmannayrkets stora utmaning – att gå till jobbet och inte kunna föreställa sig vad som väntar. Problemlösning, livräddning och ett och annat djur på villovägar. Och om att ta kampen för förbättring och mot de orättvisor som finns inom arbetaryrkena, med vetskapen om att ensam inte är stark.
Prat från verkligheten
Spelar inte