Facebook Pixel
Prat från verkligheten

Mostafa Shah Hosseini, mentalskötare, Stockholm

Prat från verkligheten
Prat från verkligheten
Om sin oro för vad som händer inom psykiatrin där patienternas behov ökar men där de nya schemana orsakar sjukskrivningar och uppsägningar. Om hur bräcklig verksamheten blir när personalen inte har fått återhämtning och kan fatta rätt beslut.
Prat från verkligheten
Spelar inte