Facebook Pixel
Prat från verkligheten

Numan Aras, elevassistent Uppsala

Prat från verkligheten
Prat från verkligheten
Om elevassistenternas otrygga och otydliga roll men också otroligt viktiga arbete som verkligen kan göra skillnad.
Prat från verkligheten
Spelar inte