Facebook Pixel
Prat från verkligheten

Petra Lehto, undersköterska Kiruna

Prat från verkligheten
Prat från verkligheten
Om kampen för att få tillgång till den mest basala skyddsutrustningen när smittan drog in över landet.
Prat från verkligheten
Spelar inte