Facebook Pixel
Prat från verkligheten

Silvana Vretoska, undersköterska i hemtjänsten i Göteborg

Prat från verkligheten
Prat från verkligheten
Om att driva på för förändringar för bättre arbetsmiljö, att anmäla mängder av allvarliga brister i arbetsmiljön – och att aldrig ge upp.
Prat från verkligheten
Spelar inte