Facebook Pixel
Prat från verkligheten

Staffan Dunér, bussförare Vänersborg

Prat från verkligheten
Prat från verkligheten
Om hur jobbet som bussförare ändrats under de senaste 20 åren, om hur viktigt det personliga mötet är, om hur pandemin tydliggjorde att bussförare levererar en grundläggande samhällsfunktion, och om hur facklig kunskap ger styrka att bära med sig i livets olika situationer.
Prat från verkligheten
Spelar inte