Facebook Pixel
Prat från verkligheten

Susanne Holm, undersköterska, Värmdö

Prat från verkligheten
Prat från verkligheten
Om hur man skapar en meningsfull vardag för de äldsta, hitta enkla sätt att njuta av livet.
Prat från verkligheten
Spelar inte