Gå till podcast
av Rickard Ström & Katarina Bendtz
Professor Magenta

Solen I

Beskrivning

Det här är den första delen i ett dubbelavsnitt om solen. I detta ödesmättade avsnitt betraktar vi solen genom två helt olika solglasögon. Vi börjar med solens fysik och gör detta tillsammans med Bengt Edvardsson, professor i astronomi vid Uppsala universitet. Bengt berättar vad som kommer hända med Solen då hon går in i sin nästa fas och blir en röd jätte och Rickard spekulerar om huruvida Jupiter kan rädda mänskligheten från de kokande oceaner som blir följden. Vi följer även alla olika sorters stjärnors liv och kommer in på både svarta hål och neubulosor. Vi fortsätter sedan till Medelhavsmuséet där Rickard träffar intendent Sofia Häggman som forskar på Egyptisk socialhistoria. Sofia berättar om vad Solen hade för symboliskt värde för människorna i forna Egypten och vad de trodde att Solen gjorde på natten. Hon ger oss även en crash course i fornegyptisk historia, för alla oss som känner att kunskaperna om detta är lite rostiga. Sofias huvudsakliga intresse är de vanliga människornas liv i forna Egypten och berättar om hur livet tedde sig för dem.

Detaljer

Avsnitt

av Rickard Ström & Katarina Bendtz