Facebook Pixel
Projekt Gay Baby

4. Högtryckstvätt och kuratorsamtal

Projekt Gay Baby
Projekt Gay Baby
Nervositeten för om remissen ska bli godkänd är beyond. Hur kändes den 90 minuter långa psykosociala utredningen? Vad får man för frågor och hur bedöms man? Den samlade bedömningen på sex sidor läses upp och Sofie får en högtryckstvätt mellan benen.
Projekt Gay Baby
Spelar inte