Facebook Pixel
PsykaLab

#11. Miten ajatukset vaikuttavat stressiin - Psykologian tohtori, neuropsykologian erikoispsykologi Laura Sokka

PsykaLab
PsykaLab

Vieraana psykologian tohtori, neuropsykologian erikoispsykologi Laura Sokka. Tällä kertaa käsitellään tärkeää ja mielenkiintoista aihetta eli stressiä keskittyen siihen, miten voimme vaikuttaa stressin vaikutuksiin ja miten ajatusmallimme ovat tähän yhteydessä.

Lisää tietoa Laurasta löydät osoitteesta Atenta.fi sekä Lauran Linkedin-profiilista.

Aikamerkit:

(00:00) Intro
(01:21) Mitä stressistä tiedetään?
(03:55) Stressin positiiviset puolet?
(05:55) Kannattaako stressiä välttää?
(08:20) Stressiin suhtautuminen?
(11:45) Onko fyysinen ja psyykkinen stressi sama asia?
(13:24) Stressireaktion mekaniikka
(13:42) Onko väliä mitä ajattelee stressistä?
(15:11) Keskitytkö stressin positiivisiin vai negatiivisiin puoliin?
(19:17) Stressireaktion hyväksyminen osana suoritusta?
(20:52) Mitä tehdä, kun stressireaktio korkealla?
(24:30) Stressin kääntäminen hyödyksi
(27:03) Stressin hyväksyminen on vahvuus
(28:25) Opiskelijalle vinkit stressiin suhtautumiseen?
(30:55) Virheellinen uskomus oppimisen kuormittavuudesta
(32:40) Haitat väitteistä, että ihminen on hauras
(35:35) Saavutukset vaativat stressinsietokykyä

(37:05) Ajatusmallit ja mielialaoireilu
(38:45) Ajatusmallien merkitys työuupumuksessa?
(40:03) Ajatusmallin vaikutus ääritilanteessa
(41:36) Tiedostaminen omasta kapasiteetista?
(43:34) Onko ongelmaa, jos haluaa suorittaa paljon?
(45:15) Stressin yksilöllisyys?
(45:54) Paljon puhuttu voimavara - mitä se on?
(48:27) Ajatusmallit tärkeä osa-alue psykoterapiassa
(49:48) Mitä tehdä uupumustilanteessa?
(50:54) Ajatusmallin työstäminen uupumuksessa
(53:04) Uupumisen yhtälö?
(54:20) Miten muutamme ihmisten ymmärrystä stressistä?
(55:03) Pitkittynyt stressi: Voinko välttyä negatiivisilta vaikutuksilta?

Kuuntelijakysymykset:
(56:40) Miten auttaa ystävää, joka kertoo olevansa todella stressaantunut?
(57:30) Miten vaikuttaa pitkittyneeseen stressiin, jos stressitekijää ei voi poistaa?
(58:40) Miten reagoida, jos joku kehottaa välttämään uupumusta?

PsykaLab
Spelar inte