Facebook Pixel
Psykologerna

Psykologerna

Psykologerna

Om Psykologerna

Varför är vi som vi är och mår som vi mår? Här får du hänga med psykologen och forskaren Malin Bergström och psykologen Stina Hindström i ett vindlade samtal om psykologi. De delar med sig av sina spaningar och erfarenheter kring några av sina favoritämnen.
Spelar inte