Gå till podcast
av Förbundet Allt åt alla
Radio åt alla

Eld och rörelse #51: Insurgenternas adaptiva landskap

Beskrivning

I dagens avsnitt återvänder vi till David Kilcullens bok ”The Dragons and the Snakes: How the Rest Learned to Fight the West”, och pratar om hur insurgenters adaptiva landskap ser ut rent konkret. Vi frågar oss också om det är dags för en kulturavdelning i EoR? För kontakt och uppdateringar med Eld och rörelse kan […]

Detaljer

Avsnitt

av Förbundet Allt åt alla