Facebook Pixel
Rapporterat

31. Pandemistress, sociala medier och coping-strategier

Beskrivning

Covid 19-pandemin har ställt alla inför stora utmaningar. I det trettioandra avsnittet av Rapporterat diskuterar vi pandemistress och sociala medier med forskaren Ola Svenonius och analytikern Sofia Olsson. Hur vi hanterat oro och stress på sociala medier?

Kategorier