Facebook Pixel
Rapporterat

32. Krishanteringsövningar: vad gör en lyckad övning?

Beskrivning

Aktörsgemensamma krishanteringsövningar förekommer flera gånger per år, både nationellt och regionalt. Gästerna i avsnittet, FOI-forskarna Kristoffer Darin Mattsson och Mari Olsén, har forskat i ämnet.

De berättar bland annat varför det kan vara extra svårt att se ett förändringsbehov och vad som går snett när en aktör får bestämma för mycket över en gemensam övning.

I slutet av avsnittet går forskarna igenom några av de framgångsprinciper och framgångsförmågor som finns.

Kategorier