Facebook Pixel
Rapporterat

36. Söker våra grannländer en plan B?

Beskrivning

I detta avsnitt berättar två forskare om att USA:s säkerhetspolitiska intresse riktas alltmer mot Asien och vad detta innebär för Europa, i synnerhet länderna runt Östersjön.

Gäster i avsnittet är forskningsledare Eva Hagström Frisell och analytiker Jakob Gustafsson från FOI.

De talar bland annat om vad små länder i Europa kan göra, hur den pågående konflikten kring Ukraina påverkar Europa och varför det blir allt svårare att skilja på handels- och säkerhetspolitik. Dessutom bjuder forskarna på en grundlig genomgång av det så kallade allianssäkerhetsdilemmat.

Kategorier