Facebook Pixel
Recensörerna

242. Lång fin blond

Recensörerna
Recensörerna

Veckans recensioner: Vänersborg, äta i bilen, modern fiskdamm, ballongfobi, vad folk spolar ner i toan, Loui Sand, att messa en författare, Peter Magnussons rastlöshet, gömma sig i butiker och voluntarily missing people.

Recensörerna
Spelar inte