Facebook Pixel
Relationspodden 3.0 - Med Bingo & ?

Den nya Katrin

Vi välkomnar Katrin tillbaka från paradisön där hon har levt utan uppkoppling, nikotin och processad mat de senaste veckorna. Något är dock annorlunda med Katrin. Hon har insett meningen med livet och Bingo är positiv förvånad, men hur länge kommer denna förändring hålla? 

Klipps av Victor Ganguly
Relationspodden 3.0 - Med Bingo & ?
Spelar inte