Gå till podcast
av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
RFV Bildningspodden

Biblioteket som det tredje rummet – Kirjasto kolmantena tilana

Beskrivning

Avsnittet är tvåspråkigt och har spelats in på distans via Teams.

Följ oss på:
Facebook
Twitter

Detaljer

Avsnitt 3

av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet