Gå till podcast
av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
RFV Bildningspodden

Distansundervisning – Borde möjligheten finnas i normalläge i Finland?

Beskrivning

Avsnittet har spelats in på distans via Teams.

Följ oss på:
Facebook
Twitter

Detaljer

Avsnitt 5

av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet