Gå till podcast
av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
RFV Bildningspodden

Lärstigen och kulturen

Beskrivning

Småbarnspedagogiken och skolan är viktiga kulturbärare. Men hur fungerar samarbetet mellan kulturväsendet och undervisningsväsendet? Vad görs och hur kultursidan stöda den pedagogiska personalen i uppdraget? Bland annat det här svarar Lotta Lerviks, kultursekreterare i Raseborg, på i ett samtal med överinspektör Malin Eriksson.

Transkribering publiceras snarast på webbsidan https://bildningspodden.simplecast.com/

Följ oss på:
Facebook
Twitter

Detaljer

Avsnitt 7

av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet