Gå till podcast
av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet
RFV Bildningspodden

På eller av? – Webbkameran i distansundervisning

Beskrivning

Korrigering:

Vid 13:08 blev det fel namn på brottsrubriceringen. Det heter inte "olaglig observation" utan "olovlig observation".

Följ oss på:
Facebook
Twitter

Detaljer

Avsnitt 1

av Regionförvaltningsverkens svenska enhet för bildningsväsendet