Facebook Pixel
Röster om upphandling

Avsnitt #3 Jakten på den försvunna dialogen

Beskrivning

Varför är det så svårt att prata affärer med offentlig sektor? Hur skiljer sig förutsättningarna för dialog i offentlig upphandling från hur det ser ut i det privata näringslivet? Hur kan upphandlare använda ny teknik för att stärka dialogen och samtidigt behandla alla lika?

Christel Prinzén, IT-inköpare på SKF samtalar med Peter Norling, tf förvaltningsdirektör för Färdtjänsten i Göteborgs Stad. Upphandlingsbolagets kommunikationschef Annelie Gärdmark och Stadsledningskontorets kommunikationsstrateg Maria Norberg, ger exempel på en upphandling där dialogen varit särskilt lyckad.

Kategorier