Facebook Pixel
SaaS-podden

Johan Blomquist, Privatinvesterare

Beskrivning

Johan Blomquist är säsongens fjärde gäst och avsnittet handlar om hur en privatinvesterare som sadlat om från riskkapitalbolag tänker om att investera i små SaaS-bolag.

Under vårt samtal får vi höra om vilka lärdomar Johan tagit med sig från Altors modell för aktivt ägande med fokus på operationella förbättringar som går att applicera på små snabbväxande SaaS-bolag. Vi pratar om hur viktigt teamet är i små bolag och hur olika personer kan passa bra för olika faser i ett bolags tillväxtresa.

Dessutom delar Johan med sig av sin egen modell med kriterier som han alltid använder när han utvärderar potentiella nya investeringar.

Programledare: Johan Crona.
Alla avsnitt av SaaS-podden hittar du på cloudcapital.se/saaspodden