Gå till podcast
av Kaneli Johansson & Hanna Ylöstalo
Samtal med vänner

Samtal med vänner # 19 Är litteraturen sönder?

Beskrivning

Vad är det med Henry Parlands författarskap som ständigt tycks vara så aktuellt? I det nittonde avsnittet diskuteras romanutkastet Sönder i ljuset av samtiden och dess debatter om ljudböckerna, kommersialismen och litteraturens förutspådda slut. Dessutom hittar vi jämförelseytor mellan Sönder och en av förra årets snackisar: Tone Schunessons Dagarna, dagarna, dagarna. Staden är fortsättningsvis en arena för det ensamma och ytliga, och för våldet som gäckar mellan raderna.

I det 19:e avsnittet pratar vi om Sönder av Henry Parland. Dessutom har vi läste manifestet Sakernas uppror av Henry Parland, Dagarna, dagarna, dagarna av Tone Schunesson, Tie, totuus ja kuolema av Silvia Hosseini. Därtill nämner vi Valter Sandells bokrecension "Alla har vi ångest!", Jenny Jarlsdotter Wikströms avhandling "Materiella vändningar" och Per Stams förord till Sönder.

Detaljer

Avsnitt

av Kaneli Johansson & Hanna Ylöstalo