Facebook Pixel
Samtal om böcker

29. Carolina Setterwall: Allt blir bra/ Jerker Virdborg: Svart krabba

Samtal om böcker
Samtal om böcker
Familjen fortsätter att vara Carolina Setterwalls hjärta och huvudvärk. Romanen Allt bli bra börjar med att Mary vill skiljas och flyttar ut från villan och barnen. I veckans avsnitt berättar Carolina om tankarna kring mamma- och kvinnorollen som blev början till hennes första roman. Och Jerker Virdborg tittar in för att prata om sin roman Svart krabba, som både är sig lik och inte i den nya Netflix-filmen. Programledare Lisa Tallroth.
Samtal om böcker
Spelar inte