Facebook Pixel
Sex på arbetstid

#38 Könsstympning del 1

Beskrivning

Varje år genomförs omkring 4 miljoner könsstympningar runt om i världen. De allra flesta ingreppen utförs utan någon som helst bedövning. Många utvecklar PTSD som följd.

Andra vanliga konsekvenser är svårigheter att kissa, ont vid mens, ont vid sex och psykosexuella problem.

Gäst i programmet är Cecilia Berger, gynekolog och biträdande överläkare på Amelmottagningen vid Södersjukhuset i Stockholm.

Det här är första delen av två avsnitt om Könsstympning.

Cecilia Berger. Foto: Ulf Sirborn