Facebook Pixel
Sex på arbetstid

#39 Könsstympning del 2

Beskrivning

Det här är andra delen om Könsstympning. Del 1 handlar om vad könsstympning är och vilka konsekvenser ingreppet kan ge.

I det här avsnittet pratar vi om vilken hjälp som finns att få för de som har besvär. Vi pratar också om tystnadskultur, hur vi kan ställa frågor till patienter och hur avgörande ett bra bemötande är. Medverkar gör Cecilia Berger, gynekolog och biträdande överläkare vid Amelmottagningen på Södersjukhuset i Stockholm.

Cecilia Berger. Foto: Ulf Sirborn,