Gå till podcast
av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen
Sex på arbetstid

#40 Sex mot ersättning

Beskrivning

Sex mot ersättning handlar om att genomföra sexuella handlingar i utbyte mot någon typ av ersättning, till exempel pengar, mat, droger eller husrum. I det här programmet pratar vi om hur den allmänna hälsan och den sexuella hälsan kan påverkas och vilken hjälp som finns att få. Vi pratar också om hur viktigt det är att vidga bilden av vilka som säljer sex för att kunna fånga upp och hjälpa personer i behov av vård och stöd.

Gäster är Cathrin Schultz från Mikamottagningen och Eva Damberg från SMC Pilen på Sexualmedicinskt centrum. Båda möter varje dag personer som har erfarenheter av sex mot ersättning och sex som självskada.

I programmet lyfts Nationell Metodstöd där du som yrkesverksam kan få vägledning och rådgivning gällande sex mot ersättning och människohandel: https://www.nmtsverige.se/

Eva Damberg och Cathrin Schultz.

Detaljer

Avsnitt 40

av Kunskapscentrum för sexuell hälsa, Västra Götalandsregionen