Facebook Pixel
SFI - Lyssna på svenska

Se meningen, bok 3, s 15-16

Beskrivning

Här läser jag och berättar om meningsbyggnad. Boken heter Se meningen och vi jobbar med meningar som börjar med en tid eller plats. Förlaget heter Meningsfullt förlag.

Kategorier