Facebook Pixel
SFI - Lyssna på svenska

Se meningen, bok 3 s. 58-60

Beskrivning

De här sidorna handlar om adjektiv. Vi tränar att skriva in adjektiv i listor som finns i boken Se meningen. Förlaget heter Meningsfullt förlag.

Kategorier