Facebook Pixel
Signumpodden med John Sjögren

Maria och kyrkans feminina hjärta

Beskrivning

Det här avsnittet handlar om en av de mest centrala gestalterna i den kristna tron, nämligen jungfru Maria. Varför är Maria så otroligt viktig? Vilken roll spelar hon i frälsningsdramat? Varför är det viktigt att låta många olika bilder av Maria komma till tals? Vad kan den feministiska kritiken av mariakulten lära katolska kyrkan? Och vad kan mariologin lära feminismen? Det är några av de frågor som tas upp i avsnittet.

Gäst är Lovisa Bergdahl, som är docent och lektor i pedagogik vid Södertörns högskola samt medlem av Signums redaktionskommitté. Hon har i två års tid gett kursen ”Maria i kult, konst och samhällsvision” i katolska pedagogiska nämndens regi och har vid ett flertal tillfällen skrivit om mariologiska teman utifrån feministisk teoribildning i Signum. Det blir ett samtal om manligt och kvinnligt, om kyrkans feminina centrum och om Maria som världshistoriens friaste människa och prototypen för en ny kosmologi.