Facebook Pixel
Sjuka Fakta

Att byta kropp - Könsdysfori med Professor Gunnar Kratz

Sjuka Fakta
Sjuka Fakta
Könskorrigering och könsdysfori har varit i ropet i flera år. Politiskt, kulturellt och juridiskt är det inte lätt att förstå alla nyanser som finns, och därav växer frågorna och fördomarna som ogräs. Stämmer det att barn och ungdomar får genomgå kirurgi utan att föräldrarna får kännedom om det i förväg? Är känslan av att vara född i fel kropp ofta missriktad och snarare ett tecken på psykiskt illabefinnande? Kan man växa ifrån könsinkongruens - alltså känslan av att vara född i fel kropp? Professor Gunnar Kratz reser land och rike runt för att upplysa, utbilda och inspirera allmänhet och vårdpersonal. Till CVt skall tilläggas att han reser världen runt för att lära ut tekniker i könskorrigeringsoperationer. Han är nämligen en av världens främsta kirurger på området. I dagens samtal får vi en unik inblick i Gunnars vardag, vilka svåra frågor som ofta möter hans väg och vilka fallgropar man som patient eller medborgare ofta faller i.

Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Sjuka Fakta
Spelar inte