Facebook Pixel
Smarta Samtal podcast

Digital@Idag I Smarta samtal #12 Corona - katalysator eller bromskloss för klimatet?

Beskrivning

Pandemin har gjort att många inser att snabba beteendeförändringar, som minskade resor och utsläpp, påverkar miljön positivt. Men det behövs mer omfattande systemförändringar för att vi ska klara klimatomställningen. Mycket talar för att företag satsar alltmer på hållbarhet framöver. Samtidigt finns en risk att vi prioriterar ner hållbarhetsarbetet när ekonomin ska komma på fötter igen.

Om detta och om digitaliseringens och AI:s roll i omställningen för ett hållbart klimat samtalar Victor Galaz, biträdande föreståndare på Stockholm Resilience Centre och Sara Öhrvall chef digitalisering/hållbarhetsomställning på SEB.


Samtalsledare: Helena Blomquist

Avsnitt #12 Digital@Idag I Smarta samtal podcastserie om HUR digitaliseringen påverkar oss som land, individer, arbetsgivare och samhälle