Facebook Pixel
Sosialt sett - om teknologi, kommunikasjon og livet i mellom

#164 Redder krisepakkene bedriftene våre?

Beskrivning

Regjeringene har kommet med enda flere krisepakker - for å hjelpe norske bedrifter ytterligere og sikre folks livsgrunnlag. Heidi og Astrid har tatt en prat om hva dette betyr for våre egne virksomheter, hva vi er bekymret for og hvilke muligheter vi nå ser. Hva skjer nå som Norge så godt som har stoppet opp?