Facebook Pixel
Specialistpodden

Episod 8 - Rasism i sjukvården (del 2)

Beskrivning

Patologiseringen av ursprung. Fokuset är rasism gentemot patienter. Kan man ifrågasätta vårdpersonal som patient? Varför fick vi inte lära oss om diskriminering på vår utbildning? Det blir snack om ambulanspersonalen som vräkte ur sig “kulturell svimning” och patienten som drabbades. Spetsa öronen när Anahita berättar om aktuell amerikansk forskning om rasistisk diskriminering i vården. Ferhat redogör för er om fallet Peter Magnusson, vad blir konsekvenserna när man är visselblåsare på sin arbetsplats? 

Kategorier