Facebook Pixel
Språket

Så uppkom dialekterna

Språket
Språket

Stora skogar och sjöar har gjort att människor pratar olika dialekter i Sverige. Men även urbanisering och viljan att tillhöra en viss social grupp har spelat roll för dialekternas uppkomst.

Lyssna på alla avsnitt i Sveriges Radio Play.

– I en del fall har man medvetet förändrat sitt sätt att prata för att man inte velat tala som sina grannar. Men ofta tänker man på geografisk isolering, som skogar, när man pratar om dialekternas uppkomst, säger Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk.

Språkfrågor om dialekter

Hur uppkom dialekterna?

Är det dialektalt att säga krömpte i stället för kympte och böt istället för bytte?

Varifrån kommer ordet vischan och bystan som betyder landsbygd och är de dialektala?

Varför pratar många om norrländska och inte om till exempel hälsingska, härjedalska och västerbottniska?

Varifrån kommer skällt i betydelsen svag som i ”skällt kaffe” och är ordet på utdöende?

Varifrån kommer ordet rikmäling som en förolämpning mot rika personer?

Mer om dialekter

Läs om Dialekter förr och nu från ISOF.

Språkvetare Henrik Rosenkvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Programledare Emmy Rasper.

Språket
Spelar inte