Facebook Pixel
Storleken spelar roll

1. Din äckliga kropp

Storleken spelar roll
Storleken spelar roll
I premiäravsnittet går Alexandra Nilsson och Linda-Marie Nilsson igenom typiska kommentarer de får på sociala medier, och sen berättar de om vilka företag de inte vill samarbeta med.
Storleken spelar roll
Spelar inte