Facebook Pixel
Svea och Myra - Behind the scenes

10. Getmannen, Gröna Lund & Sveas diagnos

Myra och Svea börjar dagen med att skrämma upp varandra rejält. Myra berättar om de äkta känslorna kring sin drömspelning och Svea har äntligen fått svar på vad hon har för diagnos.
Svea och Myra - Behind the scenes
Spelar inte