Facebook Pixel
Svea och Myra - Behind the scenes

10. Säsongsavslutning med Linnea ’Nea’ Södahl

Om att hitta sitt sound, hur det är att skriva musik ensam jämfört med i teams och mycket mer med gästen Linnea ’Nea’ Södahl.
Svea och Myra - Behind the scenes
Spelar inte