Facebook Pixel
Svea och Myra - Behind the scenes

8. “Allt på provision hela tiden”

Om Sveas gig på Vega i Köpenhamn, bolån-möjligheter som artist och julmusik
Svea och Myra - Behind the scenes
Spelar inte