Facebook Pixel
Svea och Myra - Behind the scenes

9. Hallen

Om förbandsturnéer, plötsligt inställda jobb och utmaningen med tomheten efter stora projekt.
Svea och Myra - Behind the scenes
Spelar inte