Facebook Pixel
Sverigesyndromet

27. Lagen om skydd mot olyckor

Beskrivning

I avsnitt 27 pratar jag om när jag, bland andra, arbetade hårt med att förlänga behovet av upphandlade asylboenden i en bransch som var på nedgång mot oundviklig stängning. Under en period var jag troligtvis en mindre omtyckt person hos Migrationsverket, kommuner och kommunägda fastighetsbolag och rätt många räddningstjänster. Ett avsnitt med en del spekulationer men också många intressanta saker. Källor finns på www.facebook.com/sverigesyndromet tillsammans med länkar till artiklar och liknande.