Facebook Pixel
Tankar för dagen

Anna Tibblin - Mod och mänsklig kraft

Tankar för dagen
Tankar för dagen
- Han berättar att mitt i detta fruktansvärda, uppstår den starkaste solidaritet där människor hjälper varandra, tröstar varandra. Tänder eldar, startar soppkök.

Om Anna Tibblin:Anna Tibblin är aktivisten som blev företagare som blev chef Hon har bott lika länge i södra Afrika, Centralamerika och i Norrland. Anna är generalsekreterare för biståndsorganisationen We Effect, med verksamhet i 24 länder. Fascinerad av stora halsband och vet att människor kan förändra världen.Producent: Mette Göthberg tankar@sverigesradio.se
Tankar för dagen
Spelar inte