Gå till podcast
av byBrick Management AB
Transforming Business

Hur ska den moderna styrelsen hantera de snabba förändringarna i svenskt näringsliv?

Beskrivning

Vi ser hur förutsättningarna i Svenskt näringsliv snabbt förändras genom ny teknik, nya krav på datasäkerhet, ökad konkurrens, ändrade köpbeteenden och framförallt en ökad förväntan på att företag jobbar med jämställdhet, hållbarhet och minskad korruption.  Internet och sociala medier möjliggör inte bara att du når ut med ditt budskap till kund och konsument. Baksidan är att kund och konsument snabbt kan sprida sitt budskap om någonting inte gått som de förväntat. Kort sagt, det gäller att vara på tårna.  Detta ställer givetvis stora krav på styrelsen och i detta avsnitt har vi bjudit in Malin Friis Liby för att prata om hur framtida styrelser behöver formeras för att säkerställa ökad mångfald och framtida framgångar. 

Detaljer

Avsnitt

av byBrick Management AB