Facebook Pixel
UROskolen

Rikke & Monica: Er det slitsomt å ha barn?

UROskolen
UROskolen

Mange ble sinte eller såret da Harald Eia og Tore Sagen i sin podcast snakket om at de ikke syntes det var slitsomt å ha barn. I den forbindelse ble det også mye snakk om det tredje skiftet, og kjønnsfordeling i hjemmet; Det tredje skiftet er å administrere hverdagen; å koordinere barnets og foreldrenes aktiviteter, noe som innebærer både en praktisk, emosjonell, sosial og moralsk dimensjon. Her er det i de fleste parforhold ulik fordeling, og mesteparten av dette er det kvinnene som tar seg av.

Vi forsøker å komme med noe nytt inn i denne debatten, og vi forsøker å se på kvinner på en annen måte enn som et offer for våre menn. Det er både skummelt og ubehagelig.

UROskolen
Spelar inte