Facebook Pixel
Utan att passera gå

Balettdansösen som satte ner foten

Utan att passera gå
Utan att passera gå

Det krävs mod att kliva in på en scen som inte är ens egen, en plats där man måste vara på tå hela tiden. Lyssna på hur man lyckas bli både mjuk och lyssnande och rak och bestämd.

Utan att passera gå
Spelar inte