Facebook Pixel
Utan att passera gå

Flykten från Lenita

Utan att passera gå
Utan att passera gå

Om varför man släcker själens törst med alkohol och droger. Om hur utmattad man blir av att fly och undvika speglar. En berättelse om att få syn på sig själv och ta tillbaka den man är.

Utan att passera gå
Spelar inte