Gå till podcast
av Linn Moser och Rebecca Lagh
Våld i nära relationer

#29 Barn som upplevt våld i hemmet

Beskrivning

I detta avsnitt pratar vi om barn som upplever våld i hemmet.
Hur påverkas barn av att bevittna/uppleva våld hemma? Vilka konsekvenser kan bevittnande av våld få på kort och lång sikt?
Hur bemöter professionella dessa barn och vilket stöd finns att få? Med oss som gäst har vi Åsa Landberg som är legitimerad psykolog och psykoterapeut och som i många år arbetat med våldsutsatta barn.

Detaljer

Avsnitt 29

av Linn Moser och Rebecca Lagh