Gå till podcast
av Linn Moser och Rebecca Lagh
Våld i nära relationer

#31 Sexuellt våld mot barn och vuxna i nära relationer

Beskrivning

Ett svårt ämne som många har svårt att prata om. Ett ämne som det behövs mer kunskap kring. Vi gästas av Gita Rajan från WONSA - world of no sexual abuse. Gita berättar bland annat om vilka konsekvenser sexuellt våld ger och vilka möjligheter det finns till behandling för personer utsatta för sexuellt våld.
linn@linnmhallen.se

Detaljer

Avsnitt 31

av Linn Moser och Rebecca Lagh