Gå till podcast
av Linn Moser och Rebecca Lagh
Våld i nära relationer

#37 Trovärdighet

Beskrivning

I det här avsnittet möter vi "Anna" berättar om hur det känns att vara våldsutsatt och känna sin våldsutsatthet ifrågasatt av myndigheter i efterföljande processer. Vi får höra hur myndighetspersoners kunskap och förståelse för våld påverkar bemötandet av den som är våldsutsatt och dennes känsla av att bli trodd. Hur myndigheters önskemål om samarbete mellan föräldrar kan påverka trovärdighetsbedömningen och leda till ytterligare övergrepp av den som är våldsutsatt. Hur ser ett trovärdigt brottsoffer ut egentligen och förväntar vi oss att våldsutsatta ska bete sig på visst sätt för att bedöma den som trovärdiga?

www.advokatsjoqvist.se
www.linnmhallen.se

Detaljer

Avsnitt 37

av Linn Moser och Rebecca Lagh